Tình Tự 5

Tình Tự 5

Ai bảo em là mơ
Cho hồn đọng ưu sầu
Cho mắt đọng u uẩn
Cho miệng cười khép mau
Ai bảo em là mơ
Cho ta vướng dại khờ
Khuya đêm về khó ngủ
Cõi mộng nhập vào mơ
Ta gọi mơ, mơ ơi!
Em đến làm ta vui
Nhưng không em là ảnh
Hiện thân của mơ thôi
Thương mơ! Thương mơ! Thương
Vấn vương mơ, vấn vương
Cô quạnh mơ, cô quạnh
Tình trường , mơ tình trường
 Âm thầm ta đếm bước đi
Tháng năm qua đó có gì không em?
                                    Nhật Lệ

Hits: 64

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin