Bài Thơ Máy Cho Em

Anh về đất đáy linh hồn
Làm vui sướng vó ngựa chồn em ơi
Em lăn lóc một đời người
Buồn nhiều hỗn độn trêu ngươi sá gì
Xin chào nhau rất nhu mì
Lỗi bàn chân bước làn mi sương đào
Em cày cấy dưới mưa rào
Nhé màu hoa tím vì sao đêm buồn

Sáu Không

Hits: 92

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin