Bâng Quơ

Một sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Hàn Giang phổ từ thơ Tiến Thành, một người bạn thời trung học của tác giả. KMVN xin thân mời quý vị thưởng thức.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *