Bánh cuốn

Bánh  cuốn  thơm  lừng , kính rước  cha

Sống  lâu  trí  óc  vẫn  chưa  già

Gạo  xay  tươi  mát , ai  có  được   ?

Bột  gói  mịn  màng , con  chế  ra

Ngoài  vỏ , quen  tay , nom  óng  ả

Trong  nhân , khéo  trộn , nếm  đậm đà

Cả  hai  bố  mẹ  đều  yêu thích

Cà  cuống  cho vào , nước  mắm  pha

 

              THANH  HOÀ

               15/11/2015

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 268

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *