Bất Ngờ

Bất ngờ em đến thăm tôi
Chiều chưa tắt nắng về chi vội vàng
Cùng anh ngắm ánh chiều tàn
Cho quên đi hết rộn ràng ngoài kia…

CD

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *