Bên Trời

Ấm tay khói thuốc trong đêm
Mong manh sương mỏng rơi trên sông dài
Đầu khuya mở cửa ra đồi
Từng cơn gió thổi lưng trời trắng mây
Em đang bất động bóng gầy
Đổ trên triền dốc tháng ngày rong rêu
Những ưu tư tự buổi chiều
Chứa đầy mắt lệ dõi theo chim trời.

Linh Quân Lê Bá Năng

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 38