Biển vắng

Tiếng  vạc  não nề  vọng  khoảng  không

Thiết tha   gọi  bạn  xót xa  lòng

Hắt  hiu  gió  lạnh  vương  đầu  bãi

Héo  úa  hoa  phai  tạt  cuối  dòng

Chạnh  nhớ  ngàn  người  tim  khắc  khoải

Chợt  thương  vạn kiếp  phận  long đong

Khi  nao  về  lại  nghề  chài  lưới  ?

Đợi  đến  bao  giờ  nước  biển  trong ?

                  THANH  HOÀ

 

Hits: 121

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin