Bóng Mẹ

Đong bao nước mắt nụ cười
Mẹ như chiếc bóng trên đời buồn đau
Các anh giờ ở nơi đâu
Không theo hương khói rủ nhau mà về?
Tạ Anh Ngôi

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *