Bóng Mẹ

Đong bao nước mắt nụ cười
Mẹ như chiếc bóng trên đời buồn đau
Các anh giờ ở nơi đâu
Không theo hương khói rủ nhau mà về?
Tạ Anh Ngôi

Hits: 22

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin