Cái Phone

Cái phone kỳ diệu lạ kỳ
Nhắn tin, nhận, gõ, gởi đi liền liền
Thì ra chi chút đồng tiền
Đầu tiên sau đó không cần tiền đâu
Giữ gìn đừng bể, xài lâu
Chụp hình gởi bạn nhịp cầu tri âm
Có phone không sống âm thầm
Tin đưa nghe động mà tâm vẫn bình
Chỉ cần tin vịt, đừng tin
Tâm bình ta gởi những hình buồn vui
Tôi nghe tin nhắn bật cười
Dường như xa lắm có người hỏi thăm !
Nam Sơn (NHS- August 14, 2015)

Hits: 36

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin