CẢM TÁC NỖI LÒNG LƯU DÂN

Đời như cánh phù bình trôi nổi
Chốn viễn phương ruột nhói tơ oằn
Nhớ về cố nội buâng khuâng
Chạnh lòng ai có biết chăng chạnh lòng
Nguyệt Lê

Hits: 20

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin