Càng già càng đẹp

 Càng già  càng đẹp , do lòng

Chẳng còn tiếc hận , sống trong vội vàng

Cứ bước tới , chẳng màng âu lo

Hạnh phúc là Trời cho mỗi tuổi

 

Càng già càng đẹp thân mình

Giữ cho tráng kiện , ngoại hình chuốt chau

Tuổi già cái chết theo nhau mãi

Coi nhẹ mà  chẳng phải chùn chân

 

Càng già  càng đẹp : cho đi

Bàn tay nâng đỡ người khi lạc đường

Cần cứu giúp , đời thường bao kẻ

Hãy dang tay kẻo trễ lúc này

 

Càng già  càng đẹp  càng vui

Hoài chi dĩ vãng đã lùi rất  xa

Hạnh phúc , thời gian chẳng xóa nhòa

Tóc bạc da mồi  tháng năm qua

 

Càng già  càng đẹp  càng yêu

Không mong trả lại , tập  ”cho”  thật nhiều

Sáng thức dậy  có người để nói

Một lời chào gói trọn thương yêu

Tối nằm xuống , bình an yên giấc

Nếu phải đây là giấc sau cùng

Cũng chỉ là  ”tạm biệt” mà thôi

 

Thanh Hòa
dịch  từ  bài thơ  Vieillir en beauté  . Tác gỉa  :  Ghyslaine Delisle 

Hits: 980

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin