Cánh Cửa .

Tặng Đoàn Khuê
Cánh cửa là để mở ra.
Mở ra là để người ta ra vào.
Không cửa thì có làm sao ?
-Thì người ta vẫn đi vào, đi ra !
Đóng cửa thì tội người ta,
Vào không có lối thế là mở ra.
Mở ra sợ khỉ dòm nhà,
Có khi trộm cướp “nhập nha” thình lình !
Ngồi buồn nghĩ ngợi linh tinh
Cửa thà để mở hay mình đóng luôn?
Đóng luôn thì chắc hơi buồn !
Mở ra thì chắc có tuồng để coi.
Tuồng đời coi chán thì thôi,
Mở ra, đóng lại mấy hồi bạn ơi !
   Hì Hì Hì
           NVT
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *