Cánh én mùa xuân

 

Cánh én  lưng trời   báo tiết sang 

Mừng xuân   hoan hỉ  đẹp vô ngần

Muôn hoa   rực rở   phô nhan sắc

Gieo rắc   nơi nơi   PHÚC  THỌ  KHANG

 

                    THANH   HOÀ

 

 

Que  ces  hirondelles 

vous  apportent

un  nouveau Printemps

plein  de    JOIE   +  SANTÉ   +  PAIX

 

Année du Singe   2016

 VÂN  DUNG   NGUYỄN

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 430

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *