Cát Bụi

Thì ra cát bụi có gì lâu

Sống cỏi nhân sinh phải đối đầu 

Biết chắc mai nầy ta chẳng tiếc

Quên chừng năm cũ bác thôi mơ

Giây nầy ai bảo đi không chắc?

Phút nọ người khuyên đến chớ lầm 

Đạo ở trong đời nghe thấy biết

Mai về cát bụi có hay chăng ?!

Nam Sơn (NHS- April 18, 2016)

Hits: 43

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin