Category Archives: Hội Họa

Tranh vẽ Nguyễn Sơn

Sống và triển lãm trên nước Đức (Germany).

       Truyển lãm Cùng với các Họa Sĩ ViệtNam sống ở Pháp Đức

Bêm bà Xã

Bêm bà Xã

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

Triển lãm tranh

P1000185

Cô đơn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

P1000080

Mùa Thu. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

_MG_9301ss

Mùa Đông trên bờ hồ Maschsee. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 80cm by Nguyễn Sơn

P1000078s

Thu ra đi. Tranh sơn dầu trên bố 50cm x 60cm by Nguyễn Sơn

_MG_9015

Sau Mùa gặt. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 70cm by Nguyễn Sơn

_MG_8855

IMG_6992

Ngày Hè Trên Biển. Tranh sơn dầu trên bố 110 cm x 120cm by Nguyển Sơn

_MG_6957

Mùa Đông trên nước Đức. Tranh sơn dầu trên bố 60cm x 70cm by Nguyễn Sơn

_MG_8854

Người đàn bà phơi nắng. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

_MG_8852

Người đàn bà và máy ảnh mầu đỏ. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x110cm by Nguyễn Sơn

_MG_9007df

Trầm Hương. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Nhạc Sĩ với cung đàn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn (Tranh tư nhân sưu tầm)

Mộng chiều Xuân. Tranh sơn dầu trên bố (Tư nhân sưu tầm)

Thủa yêu đàn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thủa yêu đàn. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 01. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 01. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 02. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 02. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 03. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 03. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 4. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 4. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 05. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 05. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 06. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ 06. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Quỳnh Hương.Tranhsơn dầu trên bố 80cm x100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Quỳnh Hương.Tranhsơn dầu trên bố 80cm x100cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ vườn xuân. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ vườn xuân. Tranh sơn dầu trên bố 90cm x 120cm by Nguyễn Sơn

Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Lá Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Lá Thu. Tranh sơn dầu trên bố 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Bơi. Tranh sơn dầu trên bố 80 x 100cm by Nguyễn Sơn

Bơi. Tranh sơn dầu trên bố 80 x 100cm by Nguyễn Sơn

Tắm đêm. Tranh sơn dầu 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Tắm đêm. Tranh sơn dầu 90cm x 110cm by Nguyễn Sơn

Nội đau Hòa Bình. Tranh sơn dầu 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Nội đau Hòa Bình. Tranh sơn dầu 80cm x 100cm by Nguyễn Sơn

Thu vàng. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu vàng. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu sương. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Thu sương. Tranh sơn dầu 70 x 80cm by Nguyễn Sơn

Vào Thu. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Vào Thu. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Vường Xuân. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Vường Xuân. Tranh sơn dầu 60 x 70cm by Nguyễn Sơn

Xuân công viên. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Xuân công viên. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ đàn. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Thiếu nữ đàn. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Ngóng chờ. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Ngóng chờ. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Tình khúc tiền chiến. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Tình khúc tiền chiến. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Hội ngộ. Tranh sơn dầu trên bố 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Hội ngộ. Tranh sơn dầu trên bố 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Hoa Poppy. Tranh sơn dầu vẽ trên Karton 30cm x 25cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Hoa Poppy. Tranh sơn dầu vẽ trên Karton 30cm x 25cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu trên bố by Nguyễn Sơn

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Đêm trăng thưởng thức Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 90cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Đêm trăng thưởng thức Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 90cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Bé Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Bé Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Hoa Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cmx80cm

Hoa Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cmx80cm

Quê Hương tôì đó. Tranh sơn dầu60cmx80cm

Quê Hương tôì đó. Tranh sơn dầu60cmx80cm

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cmx90cm

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cmx90cm

Trăng viễn xứ. Tranh sơn dầu 90cmx80cm

Trăng viễn xứ. Tranh sơn dầu 90cmx80cm

Venedig. Tranh sơn dầu 70cmx90cm

Venedig. Tranh sơn dầu 70cmx90cm

Còn nắng trên đồi. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx100cm by Nguyễn Sơn

Còn nắng trên đồi. Tranh sơn dầu trên bố 90cmx100cm by Nguyễn Sơn

Một thoáng hương xưa. Tranh sơn dầu 90cmx70cm by Nguyễn Sơn

Một thoáng hương xưa. Tranh sơn dầu 90cmx70cm by Nguyễn Sơn

Hop tau Que Huong con do                                                  Hợp tấu. Tranh sơn dầu 80cmx100cm by Nguyễn Sơn

Ngày Hè công viên dưới trăng

Ngày Hè công viên dưới trăng. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Me

Tình Mẹ. Tranh sơn dầu 70cmx90cm by Nguyễn Sơn

Không có anh. Tranh sơn dầu 70cmx100cm by Nguyễn Sơn

Không có anh. Tranh sơn dầu 70cmx100cm by Nguyễn Sơn

Bai ca Que Huong Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson

Bài ca Quê Hương Tranh sơn dầu 70cmx90cm by Nguyenson

10 Xuan roi vang bo. Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson

Mẹ ơi! Mười Xuân rồi vắng Bố (Ba, Cha). Tranh sơn dầu 70cmx90cm by Nguyenson

Ho Thu. Tranh son dau 60cmx80cm by Nguyenson

Hồ Thu. Tranh sơn dầu 60cmx80cm by Nguyenson

Trang cao nguyen. Tranh son dau 70cmx90cm by Nguyenson

Trăng cao nguyên. Tranh sơn dầu 70cmx90cm by
Nguyenson

IMG_7416Biển chiều. Tranh sơn dầu 50cmx60cm by Nguyenson

Mục đồng. Tranh Nguyễn Sơn.

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 80x100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 80x100cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 67x70cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 67x70cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Tĩnh vật. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Say đi để thấy mình không là mình. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Say đi để thấy mình không là mình. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Chiếc ghế mùa Thu. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Chiếc ghế mùa Thu. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Ngựa trên cánh đồng. Tranh sơn dầu 25x30cm by Nguyễn Sơn

Ngựa uống nước trên cánh đồng. Tranh sơn dầu 25x30cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Cô bé hòa bình. Tranh sơn dầu 70x80cm by Nguyễn Sơn

Cô bé hòa bình. Tranh sơn dầu 70x80cm by Nguyễn Sơn

Nỗi buồn tàn thu by Nguyễn Sơn

Nỗi buồn tàn thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Rực rỡ nắng Thu

Rực rỡ nắng Thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Rừng Thu by Nguyễn Sơn

Rừng Thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Nắng Thu by Nguyễn Sơn

Nắng Thu Tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Hoa Hồng. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Hoa Hồng. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Hoa. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Hoa. Tranh sơn dầu 50x60cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Venedig Italy. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Acented Edges Miền nam nước Pháp. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Antibes Miền nam nước Pháp. Tranh sơn dầu 60x80cm by Nguyễn Sơn

Mục đồng đưa trâu về, Mầu nước trên giấy, by Nguyễn Sơn

Phát thảo viết chì

Phát thảo viết chì

Lên mầu

Lên mầu

Thiếu nữ phơi nắng. Nguyễn Sơn phát họa viết chì.

Mẹ và con, Tranh lụa by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Thiếu nữ hái sen. Tranh lụa by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Nghỉ ngơi. Tranh sơn mài by Nguyễn Sơn (Tư nhân sưu tầm)

Mục đồng thổi sáo và ca. Tranh bột mầu by Nguyễn sơn

Hoa Sen mầu nước by Nguyễn Sơn

Chân dung Bianca vẽ trên lụa by Nguyễn Sơn

Tự họa chân dung ngày mới tới tỵ nạn nước Đức tranh sơn dầu by Nguyễn Sơn

Hits: 25

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Những tác phẩm độc đáo trên lông chim

Tôi cảm thấy mình nhẹ như lông hồng khi ngắm nhìn những bức họa của Krystle Missildine. Người nữ họa sĩ này có một hướng đi độc đáo: cô vẽ những bức tranh nhỏ nhắn ngay trên những sợi lông vũ.

Về kỹ thuật, hướng sáng tác này đòi hỏi bàn tay khéo léo mà có lẽ chỉ phụ nữ mới được tạo hóa ban tặng. Sợi lông chim vốn dĩ đã mỏng manh mà còn vẽ hình trên đó là cả một nghệ thuật. Giá vẽ của Krystle Missildine chỉ đơn giản là một sợi lông vũ thế mà trên đó thể hiện những tác phẩm độc đáo qua những cây cọ bé tí.

Hãy tạm gọi đó là “nghệ thuật của sự tinh tế và sáng tạo”. 

Xem thêm video clip https://youtu.be/SWB2V5tFMCo để hiểu thêm về sự sáng tạo của Krystle Missildine khi vẽ trên lông chim.


Nguyễn Ngọc Chính

Hits: 34

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Giới Thiệu Tranh Carolyn Đỗ

Carolyn đến với hội họa một cách thật tình cờ chẳng có chút nào toan tính, dự định. Chuyện tưởng chơi mà hóa thật. Chẳng đến trường lớp mà biết. Phải chăng cái mơ ước được vẽ tranh đã được ấp ủ từ lâu trong tâm thức. Bao lâu nay vì miếng cơm manh áo nơi xứ người mà cái mơ ước đó phải tạm ngủ yên chờ cơ duyên thuận tiện. Và cuối cùng cơ duyên đó đã đến. Có thì giờ rãnh, có chút thảnh thơi,  ước mơ  đó đã trở thành hiện thực.
Thầy dạy của Carolyn chính là những video trên youtube của những họa sĩ có tài, có tâm mang hội họa đến với mọi người…
Hội họa không phải là điều gì xa vời, kiểu cách; mà là một sở thích, một niềm vui, một sinh hoạt giải trí cần thiết để duy trì một sống an lạc. Một cách sống để dung dưỡng tinh thần.

KMVN xin mời các bạn thưởng thức một ít tranh của Carolyn nhé

02-300x223

300x225.1-300x225

 

665x445.4-300x201  

DSCN6677-300x234  

DSCN6682-300x225

DSCN6692-300x225

 

IMG_6495.7     

IMG_65251      

IMG_65231

 DSCN6697-300x225

 

 

DSCN6682-300x225

346x468-222x300

665x445.2-300x201

665x445.6-300x201

665x445.7-300x201

665x445-300x201

665x550-300x201

DSCN6695-300x225

IMG_6498.9-300x219

IMG_65141-300x225

 

346x468.2-222x300

346x4681

346x468.3

TorotnCN-tower

665x445.5

Hits: 117

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Chim Còn Rơi Lệ

 

PhoXua
“Phố Xưa” tranh Carolyn Đỗ

“Chim Còn Rơi Lệ” tranh Carolyn Đỗ

“Chim Còn Rơi Lệ” tranh Carolyn Đỗ

“Phố Xưa” giờ vắng tiếng cười
“Chim Còn Rơi Lệ” khóc người thế gian.

Vũ Tam Thừa

 

Hits: 62

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Tranh Lụa

Tranh Việt ở đầu thế kỷ 20 có rất nhiều bức được thế giới biết đến và sẵn sàng trả giá cao, trong đó, có bức đã được mua với giá lên tới hơn gần  400.000  Euros

Mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20 chứa đựng vẻ đẹp nghệ thuật ấn tượng và vẻ đẹp văn hóa đậm đà. Sự kết hợp ý vị đã khiến tranh của các họa sĩ Việt ở đầu thế kỷ 20 luôn thu hút người mua trên khắp thế giới mỗi khi xuất hiện trở lại tại các cuộc đấu giá:

 
Bức “Bức màn tím” của
Bức “Bức màn tím” của họa sĩ Lê Phổ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 1942-1945. Tháng 4/2012, tại Hồng Kông, bức “Bức màn tím” đã được bán đấu giá với mức giá 2,9 triệu đô la Hồng Kông (hơn 8 tỉ đồng). Tại thời điểm này, đây được coi là mức giá cao nhất từng được trả cho một tác phẩm mỹ thuật của một họa sĩ Việt Nam.

Bức “Nhìn từ đỉnh đồi” của họa sĩ Lê Phổ được thực hiện năm 1937. Bức họa đã đạt mức giá bán 840.000 đô la Mỹ (18,2 tỉ đồng) hồi tháng 11/2014 khi được rao bán đấu giá tại Hồng Kông. Hiện đây là bức tranh đắt giá nhất của một họa sĩ Việt Nam từng xuất hiện tại một cuộc đấu giá.
 
Họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) là họa sĩ bậc thầy của Việt Nam theo trường phái hậu ấn tượng. Sự nghiệp hội họa của ông đã để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm đắt giá. Lê Phổ còn được mệnh danh là “cây đại thụ” trong làng mỹ thuật Việt Nam. Từ năm 1937, ông sang Pháp và định cư ở Paris.
Hình ảnh người phụ nữ Việt xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Lê Phổ. Ở giai đoạn đầu (1934-1945), người phụ nữ trong tranh ông thường mỏng manh, e ấp, toát lên sự trang nhã, nhẹ nhàng, duyên dáng. Giai đoạn tiếp theo (từ những năm 1950), tranh sơn dầu Lê Phổ vẫn đặt phụ nữ là tâm điểm, nhưng có thêm những nét tự do, phóng khoáng.
Phần lớn cuộc đời mình, dù định cư tại Pháp, nhưng họa sĩ Lê Phổ vẫn luôn nhắc nhớ về quê hương, đất nước với những tình cảm sâu đậm. Trong tranh ông, những nét đặc trưng về Việt Nam luôn được thể hiện đậm đà, qua hình ảnh người phụ nữ, trẻ thơ và thiên nhiên.
 
Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Hái cây thuốc” của họa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.


 
Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Hai chị em gái” được thực hiện năm 1940. Tác phẩm từng được bán đấu giá ở Hồng Kông và đạt mức giá 250.000 đô la Hồng Kông (hơn 700 triệu đồng).


 
Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Gia đình nhỏ” được thực hiện năm 1940. Tác phẩm từng đạt mức giá 740.000 đô la Hồng Kông (2 tỉ đồng).


 
Bức “Hái cây thuốc” củahọa sĩ Lê Phổ, vẽ năm 1932.
Bức “Chân dung thiếu phụ và hoa sen” của Lê Phổ, thực hiện năm 1939, từng đạt mức giá 1.240.000 đô la Hồng Kông (gần 3,5 tỉ đồng).


 
Bức “Mẹ và con” từng đạtmức giá 1.160.000 đô la Hồng Kông (hơn 3,2 tỉ đồng).
Bức “Mẹ và con” từng đạt mức giá 1.160.000 đô la Hồng Kông (hơn 3,2 tỉ đồng).


 
Bức “Chân dung một cậubé Việt Nam” từng đạt mức giá 225.000 đô la Hồng Kông (631 triệu đồng).
Bức “Chân dung một cậu bé Việt Nam” từng đạt mức giá 225.000 đô la Hồng Kông (631 triệu đồng).


 
Bức “Đi tắm” được thựchiện năm 1937-1938, có giá 562.500 đô la Hồng Kông (gần 1,6 tỉ đồng).
Bức “Đi tắm” được thực hiện năm 1937-1938, có giá 562.500 đô la Hồng Kông (gần 1,6 tỉ đồng).


 
Loạt tranh về hoa của họasĩ Lê Phổ.
Loạt tranh về hoa của họa sĩ Lê Phổ.


 
Bức “Hoa loa kèn” của họasĩ Lê Phổ có giá 187.500 đô la Hồng Kông (526 triệu đồng).
Bức “Hoa loa kèn” của họa sĩ Lê Phổ có giá 187.500 đô la Hồng Kông (526 triệu đồng).


 
Bức “Hai thiếu nữ” của
Bức “Hai thiếu nữ” của họa sĩ Mai Trung Thứ vẽ năm 1942.


 
Bức “Giai điệu” của họasĩ Mai Trung Thứ.
Bức “Giai điệu” của họa sĩ Mai Trung Thứ.


 
Bức “Giai điệu” của họasĩ Mai Trung Thứ.
Bức “Người phụ nữ nhìn qua ban công” của họa sĩ Mai Trung Thứ, vẽ năm 1940, từng được bán đấu giá tại Hồng Kông với mức giá 600.000 đô la Hồng Kông (gần 1,7 tỉ đồng).


 
Bức “Giai điệu” của họasĩ Mai Trung Thứ.
Bức “Năm cô gái trẻ” của họa sĩ Mai Trung Thứ từng được bán đấu giá với mức giá 625.000 đô la Hồng Kông (hơn 1,7 tỉ đồng).
 
Mai Trung Thứ (1906-1980) là một hoạ sĩ nổi tiếng khác của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Ông là một trong những họa sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-1930).
Phần lớn cuộc đời ông sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp. Tên tuổi ông trong lĩnh vực hội họa gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về phụ nữ, trẻ em, và cuộc sống thường nhật với những góc nhìn mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông.
Mai Trung Thứ được coi là họa sĩ góp phần quan trọng tạo nên sự phong phú về màu sắc trong tranh lụa Việt Nam
 
Bức “Cô hàng xén” của
Bức “Cô hàng xén” của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.


 
Bức “Hầu đồng” vẽ năm1931 của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.
Bức “Hầu đồng” vẽ năm 1931 của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.


 
Bức “Hầu đồng” vẽ năm1931 của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh.
Bức “Người bán gạo” của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vẽ năm 1932. Tháng 5/2013, tác phẩm mỹ thuật này đã được bán với mức giá 390.000 đô la Mỹ (gần 8,5 tỉ đồng) tại Hồng Kông. Khi đó, tác phẩm đã lập kỷ lục về mức giá trả cho một tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ Việt Nam.
 
 
 
Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) là một danh họa trong nghệ thuật tranh lụa Việt Nam. Trong cuộc Đấu xảo thuộc địa năm 1931 tổ chức tại Paris, Pháp, những tác phẩm mỹ thuật của Nguyễn Phan Chánh đã gây được tiếng vang lớn. Ông được xem như một trong những họa sĩ tiêu biểu cho nền hội họa Đông Dương.
Với những thành tựu trong sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Phan Chánh từng được mời tham gia giảng dạy mỹ thuật tại một số trường học, trong đó có trường Bưởi và trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam sau này. Ông là họa sĩ đang nắm giữ kỷ lục về số tác phẩm trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
 
Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Bức “Thiếu nữ uống trà” của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).


 
Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Các loại triều phục của triều đình nhà Nguyễn do họa sĩ Nguyễn Văn Nhân thực hiện. Bộ tranh gồm 54 bức màu nước đã đạt mức giá bán 680.000 đô la Hồng Kông (gần 2 tỉ đồng).


 
Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Bộ tranh gồm 51 bức màu nước vẽ năm 1889 khắc họa quang cảnh miền Bắc Việt Nam được thực hiện bởi họa sĩ Lam Thu Hau (tên viết không dấu trên trang web chính thức của nhà đấu giá Sotheby). Bộ tranh được bán với giá 524.000 đô la Hồng Kông (gần 1,5 tỉ đồng).


 
Bức “Thiếu nữ uống trà”của họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000).
Bức “Đứa em nhỏ” của họa sĩ Trần Bình Lộc (1914-1941) vẽ năm 1936, có giá 427.500 đô la Hồng Kông (1,2 tỉ đồng).


 
Bức “Đường lên Chùa Thầy”của họa sĩ Trần Duy (1922-2014).
Bức “Đường lên Chùa Thầy” của họa sĩ Trần Duy (1922-2014).


 
Bức “Đường lên Chùa Thầy”của họa sĩ Trần Duy (1922-2014).
Bức “Hai người phụ nữ trẻ” của họa sĩ Tran Van Tho (1917-?, tên viết không dấu trên trang web chính thức của nhà đấu giá Sotheby) được bán với giá 52.500 đô la Hồng Kông (147 triệu đồng).
 
Bích Ngọc
Tổng hợp
 
 
 

 

Hits: 1300

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Bộ tứ của hội họa Việt Nam

Người ta thường nói về những bộ tứ của hội họa Việt Nam “nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn ” và bộ tứ thứ 2 “nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái ” vì sao có sự sắp hạng và đặt tên như thế ? pho-co-ha-noi-01

Ngay từ những năm 1960 đã xuất hiện trong công chúng thuật ngữ đó để nói về 2 bộ tứ của hội họa Việt Nam “nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn ” và bộ tứ thứ 2 “nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái “.Có thể thấy, BXP cùng với 3 người bạn đồng khóa của ông (Sáng-Liên-Nghiêm)đều đã có những thành tựu và tác phẩm quan trọng (từ khi còn trẻ tầm U40) để đủ được xếp vào tứ trụ trong nền mỹ thuật Việt Nam.Thực tế, đó là do quần chúng tự phong “tước hàm,tước vị” cho các ông từ những năm 60.Tôi nhớ khi xưa,BXP cũng không tỏ ra thú vị hay tán thưởng lắm về sự xếp hạng và đặt tên như thế.Có lần ông còn nói vui :”Người ta nói thế cho có vần điệu chứ thực ra là mượn ý của câu dân gian liệt kê thứ bậc ,chất lượng món cờ tây :“nhất bạch, nhì vàng, tam khoan, tứ đốm”. 

Tất cả những họa sĩ trong 2 bộ tứ ấy đều là sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương – một trường cao đẳng được thành lập năm 1925 và nằm trong hệ thống Đại học Đông Dương được chính quyền Pháp bắt đầu xây dựng từ đầu thế kỷ 20.
Đối với bộ tứ thứ nhất,một bộ tứ quan trọng không chỉ về thành tựu sáng tạo mà còn về tính tiên phong của nền hội họa non trẻ của đất nước:”nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn “, Riêng chỗ đứng của Nguyễn Tường Lân xem ra khá mong manh. Thật ra, họa sĩ Nguyễn Tường Lân là một họa sĩ kỳ tài của Việt Nam thời 1930 đến 1946, tuy nhiên ông dã không để lại được nhiều những dấu ấn và những tác phẩm đủ quan trọng để đứng vào nhóm tứ trụ này.
Có hai họa sĩ sáng giá ,đáng tiếc lại không được đứng vào bộ tứ nào đó là trường hợp: Lê Phổ và Nguyễn Phan Chánh. Lê Phổ có sự nghiệp hội họa được thế giới biết đến như một biểu tượng của sự kết hợp Đông và Tây, các tác phẩm hội họa của Lê Phổ được chào đón trên thị trường nghệ thuật thế giới từ Paris đến NewYork, điều mà chưa có một họa sĩ Việt Nam nào đạt tới và thang giá tranh của Lê Phổ đến thời điểm này vẫn cao giá nhất trên thị trường mỹ thuật thế giới dành cho họa sĩ người Việt Nam.. Nếu Lê Phổ có vấn đề không gắn bó với Tổ quốc(ông rời bỏ Việt Nam từ năm 1937 và sống cho đến hết đời tại Pháp ) thì Nguyễn Phan Chánh hoàn toàn đáng được vinh danh,ông là một người đã tạo ra một diện mạo tranh lụa Việt Nam không lẫn vào bất kỳ một phong cách nào đối với các nước có nền tranh lụa lớn nhất thế giới như Trung Quốc và Nhật Bản. Trong những buổi trà dư,tửu hậu, bàn luận về các bậc họa sĩ tiền bối,anh em họa sĩ thường ví von họa sĩ Nguyễn Phan Chánh giống như là “Nguyễn Bính” trong hội họa,ý muốn nói nghệ thuật của ông chân chất ,hiền lành và hơi quê quê.Có người còn ví xem tranh của ông nó “nhẹ” như uống bia mặc dù biết rằng bia mà uống nhiều thì vẫn có thể làm người ta say ,nhưng vẫn là bia,nó không phải là chất rượu mạnh như Nguyễn Sáng ,như Bùi Xuân Phái…
Bộ tứ “Phái – Sáng – Liên – Nghiêm” đều tồn tại với thời gian sau nửa thế kỷ thử thách. Họ, mỗi con người đều có một lịch sử dữ dội, một định mệnh của thiên tài. bộ tứ này chỉ còn lại một mình Nghiêm – Nguyễn Tư Nghiêm, lừng danh với Điệu múa cổ; Thuý Kiều,Kim Trọng; Những con giáp…tranhnguoi
Ngoài tài năng, cá tính tư duy sáng tạo, lòng đam mê sáng tạo của các ông còn có một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là bối cảnh đất nước. Nếu họ không có một lịch sử như thế thì ngọn lửa nào đủ cường độ để tạo ra những vàng ròng của đất nước?Họ là những nghệ sĩ biết bạo gan bơi ngược dòng chủ lưu, tìm ra cho bằng được con đường riêng của mình trong sáng tạo nghệ thuật, làm nên những tác phẩm mà ban đầu rất có thể sẽ bị đón tiếp một cách lừng khừng,ghẻ lạnh nhưng sau này đã trở thành những giá trị được cả xã hội thừa nhận. Hãy nhìn vào từng cuộc đời của Phái – Sáng – Liên – Nghiêm, chúng ta sẽ hiểu vì sao có sự sắp hạng và đặt tên như thế. Mỗi người trong số họ có riêng một phong cách nghệ thuật và một số phận dữ dội thật sự hiếm có trong lịch sử hội họa Việt Nam.
Thế kỷ 20, hội họa Việt Nam sản sinh được hai bộ tứ huyền thoại,mang tầm vóc Quốc tế .Nhưng từ năm 1975 đến nay đã hơn 30 năm, chúng ta không hề có thêm được một họa sĩ “Người Lớn” nào chứ đừng nói có thêm được “bộ tứ huyền thoại”.Phải chăng cuộc sống hiện đại và những tiện nghi tiêu dùng đầy đủ ,cùng các phương tiện giải trí phong phú đã triệt tiêu những câu thúc,dồn nén ,những khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ ?

Nguồn:www.hoihoasivietnam.com

 

 

Hits: 193

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin