Câu Lục Bát

Vội vàng lỡ nhịp chèo khua

Vướng câu Lục bát trôi vừa đến nơi

Vớt lên từng chữ từng lời

Hình như nghe thấy đất trời xốn xang…

Phan Huy Liệu

Hits: 22

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin