Câu Lục Bát

Vội vàng lỡ nhịp chèo khua

Vướng câu Lục bát trôi vừa đến nơi

Vớt lên từng chữ từng lời

Hình như nghe thấy đất trời xốn xang…

Phan Huy Liệu

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *