Cháy rừng Fort McMurray

 Rực  đỏ  Murray  vẫn cháy hoài

Đau lòng  thảm hoạ   lớn nào hay 

Đàn dê   vượt cổng   kêu  bè hé

Bọn  ngỗng  tan bầy  nhẩy  choái choai 

Rớt lệ  nom  rừng xanh  đổ  mãi

Dằn  châu  ngó lửa  ruỗng  trôi dài

An lành  cuộc sống  đâu còn nữa 

Được buổi  mưa tràn  đỡ  oán ai

 

             THANH  HOÀ

 

 

Hits: 65

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin