Chiếc Bóng

Nửa đêm ngồi ngắm bóng mình

Chợt thương mái tóc vô tình trên vai

Câu thơ rồi cũng lạc loài

Hắt hiu ngọn nến cảm hoài lung linh

Hạt Cát

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 50