Chiều Cuối Năm

Chiều nay nắng quái hoàng hôn,
Ngồi bên bến lạ mà hồn nơi đâu.
Một đời lưu lạc bể dâu,
Tóc xưa nay đã bạc màu thời gian.
Tìm về dĩ vãng mơ màng,
Hỏi người chốn cũ giờ sang bến nào?
Cuối năm lòng chợt nao nao,
Bài thơ biết gởi phương nào? Cho ai ?

CD- VTH

Hits: 68

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin