Chiều Cuối Thu

Thoi thóp hồn thu sợi nắng hanh 
Đìu hiu dăm chiếc lá xa cành 
Chờ ai se sắt đời sương phụ 
Đợi gió đông về thoáng lạnh tanh 
Hiu hắt mây trôi chiều tím ngắt 
Âm thầm bóng nguyệt góc trơì xanh 
Giao mùa khơỉ sắc bao lưu luyến 
Ngây ngất hoàng hôn đến mỏng manh

Nguyễn Khánh Chân

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *