Chiều Xưa – 29 tháng Tư 1975

Gom nắng bốn mùa
Ươm tơ tóc
Phím sầu thơ lạ
Thức đêm Xuân

Ru người an giấc
Ai nào biết
Trái đất chuyển mùa
Dạ lâng lâng

Chiều giăng sắc tím
Sầu ngây ngất
Chuông vọng chiều xưa
Nắng bâng khuâng

Vũ Tam Thừa

Hits: 64

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin