Chim Còn Rơi Lệ

 

PhoXua
“Phố Xưa” tranh Carolyn Đỗ

“Chim Còn Rơi Lệ” tranh Carolyn Đỗ

“Chim Còn Rơi Lệ” tranh Carolyn Đỗ

“Phố Xưa” giờ vắng tiếng cười
“Chim Còn Rơi Lệ” khóc người thế gian.

Vũ Tam Thừa

 

Hits: 62

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin