Cô Quạnh

Chiều vàng trên đỉnh đầu,

Đôi bóng chim Bồ Câu.

Bay nhanh qua sông lạnh,

Chim ơi, chim về đâu?

Đông tàn trên phiến đá,

Chiều nay bỗng nhớ nhà.

Bao năm trên xứ lạ,

Mịt  mù ta với ta.

Chiều nay trên xứ lạ,

Nhìn mây trôi muôn ngả,

Giọt sầu rơi lả chả.

Quê hương mãi mù xa!

Carolyn Do

 

Hits: 82

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin