CÒN BAO NHIÊU NỮA

                         Bạn Gìa Sài Gòn 
 Bao nhiêu,
Mới đủ mới đầy
Bao nhiêu cạn chén men say cuộc đời
 
Trần gian hiu quạnh
Buồn vui
Bóng chim tăm cá
Về nơi phương nào
 
Kiếp người ấy đặng bao lâu
Ngàn lau chợt trắng
Mái đầu nhân gian
Phù hoa
Sớm nở tối tàn
Trông về cố xứ dặm ngàn chân mây.
 
 

Hits: 139

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin