Công Chúa Huyền Trân

Tác giả: Hoàng Cao Khải

Đổi chác khôn ngoan cũng nực cười
Vốn đà không mất lại thêm lời
Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm
Một gái Huyền Trân của mấy mươi
Lòng đỏ khen ai lo việc nước
Môi son phải giống mãi trên đời
Châu đi rồi lại châu về đó
Ngơ ngẩn trông theo mấy chú Hời

Hits: 65

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin