Dâng Cơm Cúng Mẹ

Hai tay bưng bát cơm đầy,
Dâng cơm cúng mẹ , lòng này xót thương.
Thương mẹ những tháng đoạn trường,
Vì con đời mẹ phong sương gió ngàn.
Nhìn cây gió động mơn man,
Lòng con nhớ mẹ bên đàng quạnh hiu.
Đồng quê trông áng mây chiều,
Lòng con thương mẹ bao điều ngẩn ngơ.
Nhớ mẹ trong cả giấc mơ,
Lạnh lung cô quạnh, mây mơ đêm đông.
Chiều tà bến ngõ, ngóng trông,
Mẹ đi, đi mãi mà không thấy về ?
Hôm nay dâng bát cơm quê,
Thành tâm cúng mẹ , mẹ về chứng minh
Chúng con niệm Phật tụng kinh
Cầu cho mẹ được siêu sanh quê người.

Con gái DIỆU MINH

Hits: 30

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin