ĐỀ SÔNG

Một giây nhặt được chín đồng
tám hào, bảy cắc để sông chở đò
mái chèo quấn quýt nhận / cho
nghĩa / ơn xếp lại… con tò vò bay.

Một chiều giật thốt heo may
kiểu như không nhớ mình say bao giờ…

Nguyễn Văn Chức
(photo by NVC)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *