Đi bộ sáng đông

 

Sáng  ngày  rảo  bước  chẳng  cùng  ai

Lội  tuyết  băng  rừng  vẫn  miệt  mài

Cảnh  trí  thiên  nhiên  mau  thay  đổi

Sắc  màu  cây  cỏ  chóng  tàn  phai

Mênh  mông  đồi  thấp  chừng  đôi  lớp 

Lác  đác  cụm  thông  chỉ  một  vài

Đâu  biết  sân  cù  nay  bỏ  trống

Người  không  lai  vãng  suốt  đông  dài 

 

                      Thanh  Hoà

 

 

Hits: 113

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin