Đợi

Đợi …
Đợi anh khi nắng ngã về chiều.
Lá vàng rơi bên rừng vắng điu hiu.
Em vẫn bước, nỗi cô đơn theo gót.
Lòng buồn tênh theo nỗi nhớ dâng nhiều…
CD

 
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *