Dòng Sông

 

Chiều bên lá lung lay vàng cữa khép
Bóng trời sa trùm phủ tiếng em cười
Vườn cỏ lạnh hoa buồn không nói xiết
Bước chân dừng nghe rã lệ hai nơi
Lời hẹn ước em nghiêng đầu xỏa tóc
Để than van sầu thiên cổ theo nhau
Hồn tuổi trẻ bay trở về giữa dạ
Nhớ dung nhan em bất tuyệt xuân đầu
Thở trời đó ngần nào em khổ sở
Khóc khi nhìn gió thổi nước sương buông
Tìm xa vắng bên kia bờ đổ vỡ
Giòng sông đâu em có biết ngọn nguồn?
                                                             Bùi Gíang

Hits: 57

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin