Duyên Mới

Giữa bạn với không bạn, tui không biết ranh giới nằm đâu, tại nếu đang là bạn thì bộ ngày mai cũng còn là bạn? Ranh giới ấy thật sự khó thấy. Theo ý tui, coi như không có ranh hay giới gì cả, bạn hay không bạn có khi chỉ cách có… một ly cà-phê!

Tất cả cứ tùy duyên. Bạn bè được với nhau bao nhiêu ngày cũng tùy duyên. Yêu nhau được bao nhiêu năm (hay… tháng) cũng tùy duyên. Làm vợ chồng được trọn kiếp hay không cũng tùy duyên; và nếu có ngày có người ra đi thì chắc người kia sẽ ngơ ngẩn đau buồn không lúc nào cười lại như xưa, như mưa trên biển vắng… Nhưng thiệt ra ấy là do có chút duyên nhau thôi chớ có gì lớn, chỉ tại thời gian lỡ tay vun đắp quá trớn và trái tim người quá lãng mạn mong manh…

Duyên này tan thì mới có chỗ cho duyên mới tụ lại, có khi còn thơm hơn, tươi đẹp hơn duyên cũ, trùng trùng duyên khởi mà bạn. Bạn có tin tui không? Miễn mình, không ai mắc lỗi với ai là được rồi, vui với duyên mới nhé bạn.

Chúc may mắn.

 

Hits: 101

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin