Em Về Lãng Đãng Mù Sương

Ra vườn hứng giọt cuối thu 
Tìm nhau trong cõi sa mù lãng quên 
Nhánh đời trổ nụ buồn tênh 
Nhánh em nở đoá lênh đênh chốn nào 
Mai này thêm nữa gầy hao 
Xin sương chút ấm cho đào trổ bông 
Trong mưa có sợi nắng hồng 
Trong em có giọt tim nồng anh cho 
Cung đàn còn nhớ giây tơ 
Long lanh nắng vẫn đợi chờ mắt ai 
Anh ngồi nối sợi tóc mây 
Buộc thương buộc nhớ trải dài đến em 
Chỉ là vẽ lại bóng chim 
Trăng riêng mất dấu em chìm trong sương….

 T. T. Mây Trên Ngàn

Hits: 23

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin