Giăng Đèn Noel

Giäng đèn xong chụp tấm hình
Trông xa chiếu ánh vàng xinh rạng nhà
Người ta có cả vườn hoa
Tha hồ giăng mằc nóc nhà ngoài sân
Riêng ta đơn giản đôi phần
Nhỏ thời gói gém cho cân đối nhìn
Đèn hoa thỏa mãn mắt mình
Đi tìm Phật Chúa yêu tin nào lầm
Giáng Sinh mứng nguyện về tâm
Có gì trong vũ trụ tầm ngoài ta ?
Nam Sơn ( NHS- December 22, 2017 )
————–
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *