Hai Kiểu Im Lặng

Tráng Sỹ:

– Im lặng không phải là câm

Im lặng là để ngấm ngầm ra tay!

 

– Im lặng không phải là cay ( cay cú)

Im lặng là để phơn bày trắng đen

 

– Im lặng không phải là hèn

Im lặng là để chờ phen trả thù.

 

– Im lặng không phải là ngu

Im lặng là để đánh đu với đời.

Thầy Tu:

– Im lặng không phải là câm

Im lặng là để quán tâm của minh

 

– Im lặng không phải bất bình

Im lặng để khỏi sự sinh trùng trùng.

 

– Im lặng để sống đại hùng

Thắng mình hơn thắng ba quân bên ngoài.

 

– Im lặng, chẳng hơn thua ai

Im lặng là để tâm này thênh thang.

                                 Như Nhiên  TTT

 

Hits: 203

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin