Hạt Bụi Ngoài Hiên

Hạt bụi ngoài  hiên

Tôi ư, hạt bụi hiên ngoài
Rớt từ mộng xuống làm người trần gian
Trăm năm một thuở dừng chân
Đường chia muôn lối chỉ lần này thôi.

                   Bạn Gìa Sài Gòn

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *