Hè sang

Bầu  trời  tĩnh  lặng  mái  hiên  che

Cái nóng  râm ran  tựa  giữa  hè

Nắng  rộ  hoa  tàn  ong  hết  lượn

Mưa  khan  cỏ  úa  bướm  thôi  về

Vừa  đây  nụ  hé  bao  mong  ước

Mới  đó  chim  ca  lắm  hẹn  thề

Hối  hả  xuân  đi  nào  luyến  tiếc

Đễ  mình  ngơ ngẫn  nhớ  lê thê

 

                  THANH  HOÀ

 

Hits: 71

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin