Hình Ảnh Các Thành Phố Miền Nam 1950-1975

Sai Gòn 1950 – 1975

https://youtu.be/c5lfarLaNdA

 Quảng Trị

https://youtu.be/Frv01fo12r8

 Quảng Tín

https://youtu.be/MK4x7e1viI4

 Huế xưa

https://youtu.be/EQz9yJvPS7Q

 Quảng Nam

https://youtu.be/vIb6166tRxY

 Quảng Ngãi

https://youtu.be/_dWyot6qwjo

 Bình Định ngày cũ

https://youtu.be/DMk-sbqhdMo

 Quy Nhơn ngày cũ

https://youtu.be/DSQHfenL4lg

 Nha Trang ngày cũ

https://youtu.be/_CH-RJoGZtA

 Cam Ranh 1966-1972

https://youtu.be/vblAa1FQaYM

 Phan Rang ngày cũ

https://youtu.be/_WGRmwP1H5c

 Pleiku ngày cũ

https://youtu.be/zhGAWWkxwh8

 Ban Mê Thuột ngày cũ

https://youtu.be/CTS6upyb814

 Dalat ngày cũ

https://youtu.be/gdV4bHvV1JI

 Vũng Tàu ngày cũ

https://youtu.be/qyF09glCeBQ

 Phước Tuy

https://youtu.be/SZ1tD9pdmj0

 Bình Long & Phước Long

https://youtu.be/hSs7sel4WvM

 Bình Dương ngày cũ

https://youtu.be/c5cQCPTVH3k

 Biên Hòa

https://youtu.be/Eu50HT9QchI?t=11

 Thủ Đức – Dĩ An

https://youtu.be/Bll30Dab6ug

 Long An

https://youtu.be/orM4cq9-a-s

 Hậu Nghĩa

https://youtu.be/umS0MQ9uXMo

 Cần Thơ Ngày Cũ

https://youtu.be/jAs_w5S-g8c

 Vĩnh Long Ngày Cũ

https://youtu.be/qQFqW-IDtzg

Nguồn Internet

Hits: 30

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin