Hoa đầu xuân Crocus

Tí  xíu  hoa  xuân  mọc  cạnh  tường

Nhiều  màu  sắc  tím  đỏ  vàng  hường

Cam tâm  đất  lấp  chờ  thời  vượt

Chịu  đựng  băng  đông  đúng  lúc  chường

Biệt  hiệu  đôi khi   kêu  ” phá tuyết “

Tên  chung  lắm lúc  gọi  bình thường 

Ban  mai  nắng  chiếu  hàng  ngàn  đoá

Lụm  cụm  đầy  vườn  thấy  rất  thương

 

                   THANH  HOÀ  

         

 

Hits: 69

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin