HOA MÓNG RỒNG

Nhắc  nhở  giùm  ta  tuổi  mộng  mơ

Hoa  vàng  điểm  tóc  tự  bao  giờ

Dưới  sông   Thuỷ  Tú   dòng  trong  chảy 

Trên  bến   Trường  Giang   nụ  Móng *  chờ

Nước  cuốn  trăm  chiều   nào  biết  trước

Đời  trôi  vạn  hướng   có  đâu  ngờ

Nếu  như  níu  được  thời gian  lại

Ước  cánh  Hoa  Rồng *  mãi  óng  tơ

 

                  THANH  HOÀ

( * Hoa Móng Rồng  là tên  thỗ ngữ  Thanh Hoá  của  Hoa Dẻ  rất thơm )

 

 

Hits: 108

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin