Hoa vàng năm xưa

Chị  Hoà  sáng  tác  thơ hay 

Chị  Xuân  mau mắn  trình bày  lên  khuôn

Văn nghệ  góp  mặt  muôn  hương

Tỏa  lan  thơm ngát  hoa thương  Móng  Rồng

Ấu  thơ  một  quảng  trời  trong

Đong  đầy  kỷ  niệm  ngập  lòng  miên  man

Làm  sao  níu  lại  thời  gian  ?

Đành  thôi  tưởng  nhớ  hoa  vàng  năm  xưa 

 

                      LAM  SƠN

 

Hits: 75

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin