Hoa

Hoa kia chẳng biết tên chi

Chỉ biết hoa đẹp diệu kỳ lắm thay

Nỗi buồn cơn gió thoáng bay

Niềm vui trở lại tháng ngày cùng hoa

Phan Văn Quân  

Hits: 5

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin