Hồn Biển

Nơi sinh ra ta
VIỆT NAM là thân mẹ
HOÀNG SA ruột rà
Máu thịt tận TRƯỜNG SA

Biển đảo thiêng liêng
Của Tổ Quốc sơn hà
Bao lớp người đi
Giữ gìn và khai phá

Nay giặc đến nhà…
Sục sôi lòng biển cả
Triệu tim đập dồn
Hồn biển gọi hồn ta…!

ST

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hits: 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *