Kén Vợ

Bẩy  mốt  xuân  qua , tuổi  bạn  tôi

Nghèo  mà  muốn  lắm , ế  lâu  rồi

O  kia   bẩy  bó : gần  mang  tã

Bà  nọ  bẩy  lăm :  sắp  ngó  trời

Nói  nhỏ   nhẹ  nhàng  , êm  nhĩ  nhé  !

Tiếng  to  sừng  sỏ ,  chói  tai…  thôi  !

Da  mồi  tóc  bạc ,  bình thường  cả

Mắt  kém  răng  long , ấy  hết  cười

 

                 THANH  HOÀ

 

 

Hits: 96

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin