Khai Bút Đầu Năm

Hoa nở bướm đậu.
Hoa tàn bướm đi.
Thời gian chuyển biến.
Vạn vật vô thường.
Giữ tâm bền chặt.
Mắt thương nhìn đời.
CD

Hits: 42

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin