Khai Bút Đầu Xuân

Mừng xuân soạn bút vẽ vần thơ
Trúc Cúc Đào Mai vẫn đợi chờ
Điểm nét huyền cơ gieo tước trác
Sâu tình thỏa ý trải ngu ngơ
Cùng vui Xướng Họa đôi dòng chữ
Chúc phúc bình an rộn đáp lời
Gặp gỡ đoàn viên cùng bạn hữu
Mừng thêm hạnh phúc đến đầy trời.

Nguyễn- HàThu CYPRUS 2-1-2018

Hits: 61

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin