KHI TÔI CHẾT HÃY ĐEM TÔI RA BIỂN

   khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
     đời lưu vong không cả một nấm mồ
     vùi đất lạ thịt xương e khó rã
     hồn không đi sao trở lại quê nhà.
     khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
     nước ngược dòng sẽ đẩy xác tôi đi
     bên kia biển là quê hương tôi đó
    rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
    cho tôi hướng vọng quê lần cuối
    biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
    những năm trước bao người ngon miệng cá
    thì sá gì thêm một xác cong queo
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    cho tôi về gặp lại các con tôi
    cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
    từ những mắt đã buồn hơn bóng tối
    khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
   (bài hát giờ cũng như một hồn ma)
   khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
   đời lưu vong tận huyệt với linh hồn.
                        Du Tử Lê

Hits: 48

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin