Khóc Cho Quê Hương Tôi Hôm Nay

Hôm nay nước mắt đong đầy,
Thương dân gục ngã giữa bầy sói lang…

CD

Hits: 63

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin