Lối Thu

 

Lá  khô  xào  xạc  khắp  đường  mòn

Cành  gẫy  chất  chồng  dọc  suối  con

Hoẵng  lẻ  dừng  chân  trông  hướng  núi

Chim  đàn  vỗ  cánh  vút  về  non

Ráng  chiều  nhoà  nhạt  ngày  tàn  úa 

Hơi  lạnh  dần  dà  …nắng  héo  hon

Lữ  khách  xa  nhà  tim  khắc  khoải 

Thu sang  vắng  bạn  dạ  bồn  chồn 

 

                    THANH  HOÀ

Hits: 82

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin