LỤC TRẦN

 

Sắc

 

Nét cong tuyệt mỹ cỗi rồi

Lá vàng mới khóc tiễn đời lá xanh

Tượng vàng chùa đất tâm thanh

Hào quang vần vũ tỏa quanh gốc tùng.

 

Thanh

 

Trống chuông Bát Nhã liên hồi

Người phu dừng chổi cất lời râm ran

Mẹ già góc phố than van

Người qua đánh rớt lòng vàng kêu keng .

 

Hương

 

Chấp tay sen búp thoảng nồng

Thiền môn im ắng bềnh bồng khói cay

Ai về sực nức hoa bay

Gió quê vẫn cứ hây hây thổi trầm.

Vị

 

Gừng cay muối mặn yêu người

Tình thư nhạt nhẻo, miệng đời chua ngoa

Uyên huyền pháp nhũ ngọt qua

Hồi sinh quên cả rượu trà dở ngon.

Xúc

 

Trót xưa tay nhám nhúng chàm

Quỳ nhang khuya tối, chống cằm sớm trưa

Đội đầu sám hối nắng mưa

Quay về nương tựa cửa chùa ôm kinh.

 

Pháp 

 

Gọi kêu tâm thức ngủ vùi

Bất nhị giải thoát đất trời sáng choang

Lối này ruộng phước bỏ hoang

Lông rùa, sừng thỏ, trăng vàng hội duyên.

 

Tâm Không Vĩnh Hữu

 

Hits: 11

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin