Máy Thật Cả Gan!

Từ hôm Vô Danh bật bí làm thơ máy trong bài “Máy Có Hồn Thơ”, Sáu Không bèn vào thử táy máy chút chơi.
Sáu Không mới khám phá một điều:”Máy không những có hồn mà còn có GAN nữa.”
Bạn không tin hả?
Bạn chọn thể Lục Bát, phong cách 100 Bài Thơ Việt
Nhập các cụm từ thể hiện nội dung chủ đề là
“Quê nhà, tự do, no ấm, hạnh phúc”
Sau đó bấm vào “Thêm Một Câu” nhiều lần.

Sáu Không làm như vậy và được bài thơ sau:

Quê nhà no ấm tự do
Quê nhà no ấm học trò bên nhau
Quê nhà no ấm phai màu
Quê nhà no ấm đớn đau nhớ nhà

Quê nhà no ấm âm ba
Quê nhà no ấm xuyên qua nhớ đầy
Quê nhà no ấm trong mây
Quê nhà no ấm ngâu vầy tình yêu

Quê nhà no ấm nắng chiều
Quê nhà no ấm mỹ miều bỗng dưng
Quê nhà no ấm tượng trưng
Quê nhà no ấm sau lưng nhà mình

Quê nhà no ấm oai linh
Quê nhà no ấm rùng rình khắt khe
Quê nhà no ấm bước e
Quê nhà no ấm rụt rè năm nay

Quê nhà no ấm phận này
Quê nhà no ấm phơi bày còn hương
Quê nhà no ấm đến trường
Quê nhà no ấm yêu thương lần đầu

Quê nhà no ấm thảm sầu
Quê nhà no ấm dưới cầu lệ ngân
Quê nhà no ấm ngàn lần
Quê nhà no ấm dấu chân nợ chồng

Quê nhà no ấm mênh mông
Quê nhà no ấm hàng thông cũng đành

Trời đất! Máy dám nói, dám phê bình là

“Quê nhà no ấm thảm sầu
Quê nhà no ấm dưới cầu lệ ngân”

Rồi còn nữa, chữ “Hạnh Phúc” mình “nạp” vào Máy cũng lờ đi. Chẳng thấy câu nào có chữ “Hạnh Phúc”
Cả gan thật! Sáu Không xin bái phục “Máy” này!

Máy Thật Cả Gan!

Sáu Không

Hits: 117

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin